Підтримка українських вимушених переселенців та українського культурного і творчого секторів

Конкурс Креативної Європи CREA-CULT-2023-COOP-UA охоплює тему “Підтримка українських вимушених переселенців та українського культурного та креативного секторів” і має дві цілі.

Ціль 1 – короткострокова перспектива
a) підтримати українських митців та культурні організації у створенні та демонстрації їхніх мистецьких робіт в Україні та країнах-учасницях програми “Креативна Європа”

b) допомагати українцям, переміщеним внаслідок війни, зокрема дітям, в Україні або країнах-учасницях програми “Креативна Європа”, надати доступ до культури та/або сприяти їхній інтеграції в нові громади через культуру. У цьому контексті слід приділяти належну увагу наслідкам, які війна спричинила психічному здоров’ю

Ціль 2 – середньострокова перспектива
a) підготувати повоєнну відбудову культурних секторів України шляхом оцінки потреб, розбудови потенціалу та інвестиційного планування

b) підготувати та навчати українських фахівців у сфері культурної спадщини захисту української культурної спадщини від ризиків.

Досягнення цих цілей, особливо післявоєнної відбудови українських культурних секторів, має спиратися на новий статус України як країни-кандидата на вступ до ЄС. Гранти надаватимуться консорціуму організацій, які здійснюють діяльність в інтересах широкого кола зацікавлених сторін (тобто організацій та/або фізичних осіб). Програма також підтримуватиме діяльність, що здійснюється третіми сторонами, як пояснюється нижче.


Кінечна дата: 29/11/2022 5:00 pm

Інформація на сайті →